کلمه در باره ابروداري

شعر نو در باره آبرو آبروداری در باره بهار. شاعر قاسم حسن نژاد. برف باریده شاید آخرین برفی باشد بیرون جوگندمی شده مانند موهای من دل خیابان در سکوتی سرد می تپد تپه های شن با برف تنک پنجره ها ی دل خانه در سرما می لرزد ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد در باره ما ; مصاحبه ها … کمتر کسی در بین ما یافت می شود که نگران حفظ آبروی خویش نباشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر این می شود که به مفهوم و

یشه این کلمه و هم چنین کلمه “رودربایستی” که با آن در ارتباط مستقیم قرار داشته و به … توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … ۱- در باره توسعه . پاره ای از اقتصاددانان برجسته بر این باورند که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. از جمله این … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال اخیرا شبکه بی بی سی جهانی و نیویورک پست در باره کلمه ای از نخست وزیر دانمارک خانم مته که در شبکه های اجتماعی پخش شد و آوازه آن از مرزهای این کشور کوچک فراتر رفت کلمه ای بود بنام (Samfundssind) به معنی "روحیه جامعه " که در ارتباط … گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … Monday, Apr 6, 2020 صفحه نخست » گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا و چند کلمه در باره اطلاعیه خانم دکتر بنی صدر؛ ف. م. سخن چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب . پنجشنبه, ژوئیه 2, 2020 – 10:35. ف. م. سخن. حقیقتا آدم می ماند که چه بگوید! آیا مصلحت آن است که در مقابل پیرمردی که به نظر می رسد دچار مالیخولیای سیاسی شده سکوت اختیار کند و چیزی نگوید، یا چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ برای مثال، رمان Capitan Blood، ۱۱۵۸۷۹ کلمه حجم دارد و در آن از ۵۰۷۱ کلمه استفاده شده است. این نسبت، تقریباً در مورد هر متنی صادق است. بنابراین اگر بار اول این کلمات را یاد بگیریم، فرصت دومی برای دیدن دوباره آن کلمه ودر نتیجه اس� روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجعه کننده نفوذ کرده و قاعدتا شخص آنرا ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. خدمات مشاوره روانشناسی . در صورتی که تمایل دارید از خدمات مشاوره ای برخوردار شوید لطفا با مراجعه … سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … Ciao در اصل کلمه‌ای ایتالیایی است اما در آلمان و بخش‌های بیشماری در اروپا از آن استفاده می‌شود. 3. Auf Wiedersehen – به امید دیدار مجدد Wieder به معنی «دوباره» است و sehen به معنی «دیدن». پس auf wiedersehen لزوما به معنی «زمانی که همدیگر را … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … در این درس، لیست موضوعی ۶۲۵ کلمه پرکاربرد و پایه زبان انگلیسی را به همراه ترجمه و تلفظ (به تفکیک موضوع: حیوانات، پوشاک و…) آورده‌ایم. آنچه در ادامه می خوانید: لیست کامل ۶۲۵ کلمه دانلود فایل PDF حاوی ۶۲۵ کلمه و فایلهای صوتی … شعر نو در باره آبرو آبروداری در باره بهار. شاعر قاسم حسن نژاد. برف باریده شاید آخرین برفی باشد بیرون جوگندمی شده مانند موهای من دل خیابان در سکوتی سرد می تپد تپه های شن با برف تنک پنجره ها ی دل خانه در سرما می لرزد ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد در باره ما ; مصاحبه ها … کمتر کسی در بین ما یافت می شود که نگران حفظ آبروی خویش نباشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر این می شود که به مفهوم و ریشه این کلمه و هم چنین کلمه “رودربایستی” که با آن در ارتباط مستقیم قرار داشته و به … توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … ۱- در باره توسعه . پاره ای از اقتصاددانان برجسته بر این باورند که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. از جمله این … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال اخیرا شبکه بی بی سی جهانی و نیویورک پست در باره کلمه ای از نخست وزیر دانمارک خانم مته که در شبکه های اجتماعی پخش شد و آوازه آن از مرزهای این کشور کوچک فراتر رفت کلمه ای بود بنام (Samfundssind) به معنی "روحیه جامعه " که در ارتباط … گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … Monday, Apr 6, 2020 صفحه نخست » گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا و چند کلمه در باره اطلاعیه خانم دکتر بنی صدر؛ ف. م. سخن چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب . پنجشنبه, ژوئیه 2, 2020 – 10:35. ف. م. سخن. حقیقتا آدم می ماند که چه بگوید! آیا مصلحت آن است که در مقابل پیرمردی که به نظر می رسد دچار مالیخولیای سیاسی شده سکوت اختیار کند و چیزی نگوید، یا چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ برای مثال، رمان Capitan Blood، ۱۱۵۸۷۹ کلمه حجم دارد و در آن از ۵۰۷۱ کلمه استفاده شده است. این نسبت، تقریباً در مورد هر متنی صادق است. بنابراین اگر بار اول این کلمات را یاد بگیریم، فرصت دومی برای دیدن دوباره آن کلمه ودر نتیجه اس� روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجعه کننده نفوذ کرده و قاعدتا شخص آنرا ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. خدمات مشاوره روانشناسی . در صورتی که تمایل دارید از خدمات مشاوره ای برخوردار شوید لطفا با مراجعه … سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … Ciao در اصل کلمه‌ای ایتالیایی است اما در آلمان و بخش‌های بیشماری در اروپا از آن استفاده می‌شود. 3. Auf Wiedersehen – به امید دیدار مجدد Wieder به معنی «دوباره» است و sehen به معنی «دیدن». پس auf wiedersehen لزوما به معنی «زمانی که همدیگر را … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … در این درس، لیست موضوعی ۶۲۵ کلمه پرکاربرد و پایه زبان انگلیسی را به همراه ترجمه و تلفظ (به تفکیک موضوع: حیوانات، پوشاک و…) آورده‌ایم. آنچه در ادامه می خوانید: لیست کامل ۶۲۵ کلمه دانلود فایل PDF حاوی ۶۲۵ کلمه و فایلهای صوتی … شعر نو در باره آبرو آبروداری در باره بهار. شاعر قاسم حسن نژاد. برف باریده شاید آخرین برفی باشد بیرون جوگندمی شده مانند موهای من دل خیابان در سکوتی سرد می تپد تپه های شن با برف تنک پنجره ها ی دل خانه در سرما می لرزد ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد در باره ما ; مصاحبه ها … کمتر کسی در بین ما یافت می شود که نگران حفظ آبروی خویش نباشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر این می شود که به مفهوم و ریشه این کلمه و هم چنین کلمه “رودربایستی” که با آن در ارتباط مستقیم قرار داشته و به … توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … ۱- در باره توسعه . پاره ای از اقتصاددانان برجسته بر این باورند که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. از جمله این … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال اخیرا شبکه بی بی سی جهانی و نیویورک پست در باره کلمه ای از نخست وزیر دانمارک خانم مته که در شبکه های اجتماعی پخش شد و آوازه آن از مرزهای این کشور کوچک فراتر رفت کلمه ای بود بنام (Samfundssind) به معنی "روحیه جامعه " که در ارتباط … گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … Monday, Apr 6, 2020 صفحه نخست » گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا و چند کلمه در باره اطلاعیه خانم دکتر بنی صدر؛ ف. م. سخن چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب . پنجشنبه, ژوئیه 2, 2020 – 10:35. ف. م. سخن. حقیقتا آدم می ماند که چه بگوید! آیا مصلحت آن است که در مقابل پیرمردی که به نظر می رسد دچار مالیخولیای سیاسی شده سکوت اختیار کند و چیزی نگوید، یا چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ برای مثال، رمان Capitan Blood، ۱۱۵۸۷۹ کلمه حجم دارد و در آن از ۵۰۷۱ کلمه استفاده شده است. این نسبت، تقریباً در مورد هر متنی صادق است. بنابراین اگر بار اول این کلمات را یاد بگیریم، فرصت دومی برای دیدن دوباره آن کلمه ودر نتیجه اس� روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجعه کننده نفوذ کرده و قاعدتا شخص آنرا ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. خدمات مشاوره روانشناسی . در صورتی که تمایل دارید از خدمات مشاوره ای برخوردار شوید لطفا با مراجعه … سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … Ciao در اصل کلمه‌ای ایتالیایی است اما در آلمان و بخش‌های بیشماری در اروپا از آن استفاده می‌شود. 3. Auf Wiedersehen – به امید دیدار مجدد Wieder به معنی «دوباره» است و sehen به معنی «دیدن». پس auf wiedersehen لزوما به معنی «زمانی که همدیگر را … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … در این درس، لیست موضوعی ۶۲۵ کلمه پرکاربرد و پایه زبان انگلیسی را به همراه ترجمه و تلفظ (به تفکیک موضوع: حیوانات، پوشاک و…) آورده‌ایم. آنچه در ادامه می خوانید: لیست کامل ۶۲۵ کلمه دانلود فایل PDF حاوی ۶۲۵ کلمه و فایلهای صوتی … شعر نو در باره آبرو آبروداری در باره بهار. شاعر قاسم حسن نژاد. برف باریده شاید آخرین برفی باشد بیرون جوگندمی شده مانند موهای من دل خیابان در سکوتی سرد می تپد تپه های شن با برف تنک پنجره ها ی دل خانه در سرما می لرزد ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد در باره ما ; مصاحبه ها … کمتر کسی در بین ما یافت می شود که نگران حفظ آبروی خویش نباشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر این می شود که به مفهوم و ریشه این کلمه و هم چنین کلمه “رودربایستی” که با آن در ارتباط مستقیم قرار داشته و به … توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … ۱- در باره توسعه . پاره ای از اقتصاددانان برجسته بر این باورند که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. از جمله این … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال اخیرا شبکه بی بی سی جهانی و نیویورک پست در باره کلمه ای از نخست وزیر دانمارک خانم مته که در شبکه های اجتماعی پخش شد و آوازه آن از مرزهای این کشور کوچک فراتر رفت کلمه ای بود بنام (Samfundssind) به معنی "روحیه جامعه " که در ارتباط … گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … Monday, Apr 6, 2020 صفحه نخست » گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا و چند کلمه در باره اطلاعیه خانم دکتر بنی صدر؛ ف. م. سخن چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب . پنجشنبه, ژوئیه 2, 2020 – 10:35. ف. م. سخن. حقیقتا آدم می ماند که چه بگوید! آیا مصلحت آن است که در مقابل پیرمردی که به نظر می رسد دچار مالیخولیای سیاسی شده سکوت اختیار کند و چیزی نگوید، یا چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ برای مثال، رمان Capitan Blood، ۱۱۵۸۷۹ کلمه حجم دارد و در آن از ۵۰۷۱ کلمه استفاده شده است. این نسبت، تقریباً در مورد هر متنی صادق است. بنابراین اگر بار اول این کلمات را یاد بگیریم، فرصت دومی برای دیدن دوباره آن کلمه ودر نتیجه اس� روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجعه کننده نفوذ کرده و قاعدتا شخص آنرا ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. خدمات مشاوره روانشناسی . در صورتی که تمایل دارید از خدمات مشاوره ای برخوردار شوید لطفا با مراجعه … سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … Ciao در اصل کلمه‌ای ایتالیایی است اما در آلمان و بخش‌های بیشماری در اروپا از آن استفاده می‌شود. 3. Auf Wiedersehen – به امید دیدار مجدد Wieder به معنی «دوباره» است و sehen به معنی «دیدن». پس auf wiedersehen لزوما به معنی «زمانی که همدیگر را … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … در این درس، لیست موضوعی ۶۲۵ کلمه پرکاربرد و پایه زبان انگلیسی را به همراه ترجمه و تلفظ (به تفکیک موضوع: حیوانات، پوشاک و…) آورده‌ایم. آنچه در ادامه می خوانید: لیست کامل ۶۲۵ کلمه دانلود فایل PDF حاوی ۶۲۵ کلمه و فایلهای صوتی … شعر نو در باره آبرو آبروداری در باره بهار. شاعر قاسم حسن نژاد. برف باریده شاید آخرین برفی باشد بیرون جوگندمی شده مانند موهای من دل خیابان در سکوتی سرد می تپد تپه های شن با برف تنک پنجره ها ی دل خانه در سرما می لرزد ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد در باره ما ; مصاحبه ها … کمتر کسی در بین ما یافت می شود که نگران حفظ آبروی خویش نباشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر این می شود که به مفهوم و ریشه این کلمه و هم چنین کلمه “رودربایستی” که با آن در ارتباط مستقیم قرار داشته و به … توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … ۱- در باره توسعه . پاره ای از اقتصاددانان برجسته بر این باورند که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. از جمله این … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال اخیرا شبکه بی بی سی جهانی و نیویورک پست در باره کلمه ای از نخست وزیر دانمارک خانم مته که در شبکه های اجتماعی پخش شد و آوازه آن از مرزهای این کشور کوچک فراتر رفت کلمه ای بود بنام (Samfundssind) به معنی "روحیه جامعه " که در ارتباط … گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … Monday, Apr 6, 2020 صفحه نخست » گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا و چند کلمه در باره اطلاعیه خانم دکتر بنی صدر؛ ف. م. سخن چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب . پنجشنبه, ژوئیه 2, 2020 – 10:35. ف. م. سخن. حقیقتا آدم می ماند که چه بگوید! آیا مصلحت آن است که در مقابل پیرمردی که به نظر می رسد دچار مالیخولیای سیاسی شده سکوت اختیار کند و چیزی نگوید، یا چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ برای مثال، رمان Capitan Blood، ۱۱۵۸۷۹ کلمه حجم دارد و در آن از ۵۰۷۱ کلمه استفاده شده است. این نسبت، تقریباً در مورد هر متنی صادق است. بنابراین اگر بار اول این کلمات را یاد بگیریم، فرصت دومی برای دیدن دوباره آن کلمه ودر نتیجه اس� روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجعه کننده نفوذ کرده و قاعدتا شخص آنرا ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. خدمات مشاوره روانشناسی . در صورتی که تمایل دارید از خدمات مشاوره ای برخوردار شوید لطفا با مراجعه … سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … Ciao در اصل کلمه‌ای ایتالیایی است اما در آلمان و بخش‌های بیشماری در اروپا از آن استفاده می‌شود. 3. Auf Wiedersehen – به امید دیدار مجدد Wieder به معنی «دوباره» است و sehen به معنی «دیدن». پس auf wiedersehen لزوما به معنی «زمانی که همدیگر را … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … در این درس، لیست موضوعی ۶۲۵ کلمه پرکاربرد و پایه زبان انگلیسی را به همراه ترجمه و تلفظ (به تفکیک موضوع: حیوانات، پوشاک و…) آورده‌ایم. آنچه در ادامه می خوانید: لیست کامل ۶۲۵ کلمه دانلود فایل PDF حاوی ۶۲۵ کلمه و فایلهای صوتی … (کلمه در باره ابروداري)

کلمه در باره ابروداري…

(کلمه در باره ابروداري)

-[کلمه در باره ابروداري]-
شعر نو در باره آبرو آبروداری ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … شعر نو در باره آبرو آبروداری ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … شعر نو در باره آبرو آبروداری ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … شعر نو در باره آبرو آبروداری ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی … شعر نو در باره آبرو آبروداری ما و آبروداري‌ ما | ایــــــران امـــیـد توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه … کلمه ای از نخست وزیر دانمارک که جهانی شد! | ایران گلوبال گزارش تخصصی در باره کاربرد کورتون برای درمان بیماری کورونا … چند کلمه در باره «همیشه یقین داشتن»ِ جناب | ایران گلوبال چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟ روانشناسی چیست و چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد – Psychology سلام و احوالپرسی در زبان آلمانی: 10 شیوه‌ی گفتن «سلام» به … لیست 625 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با تلفظ و معنی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *