کفلمه یعنی چه

معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن . (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان می ریزد می بلعد. (فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ). جست‌وجوی کفلمه در … کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس کفلمه.. [ ک َ ل َ م َ / م ِ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه ) سفوف. (یادداشت مؤلف ). – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست

هادن و خرد کردن و به دهان ریختن. (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان … خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از لحاظ پزشکی هیچ مدرکی وجود ندارد که خودارضایی چه از لحاظ جسمی یا روانی مضر باشد. ادیان : دیدگاه اسلام: اهل سنت: برخی آن را در تمام اشکال و موارد حرام می‌دانند؛ برخی در مواردی آن را مجاز می‌شمارند و برخی آن را مکروه می‌د معنی فراش | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ فراش در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد عوارض خطرناک و باورنکردنی خود ارضایی. خود ارضایی در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و مردان آمار تلخی دارد و تلخ تر از آن عوارض بسیار بد این مشکل است که در مجله سلامت نمناک می خوانید. معنی کف | لغت‌نامه دهخدا چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. (امثال حکم دهخدا ج 2 ص 678). قلم در کف دشمن است ؛ یعنی آنچه می گوید یا می کند مبتنی بر عداوت است . پی‌وی یعنی چه؟ پی‌وی یعنی چه؟ به پیام خصوصی ارسال شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پی‌وی یا PV گفته می‌شود. PV خلاصه‌شدۀ عبارت Private است که به معنای شخصی و خصوصی می‌باشد. معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن . (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان می ریزد می بلعد. (فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ). جست‌وجوی کفلمه در … کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس کفلمه.. [ ک َ ل َ م َ / م ِ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه ) سفوف. (یادداشت مؤلف ). – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن. (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان … خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از لحاظ پزشکی هیچ مدرکی وجود ندارد که خودارضایی چه از لحاظ جسمی یا روانی مضر باشد. ادیان : دیدگاه اسلام: اهل سنت: برخی آن را در تمام اشکال و موارد حرام می‌دانند؛ برخی در مواردی آن را مجاز می‌شمارند و برخی آن را مکروه می‌د معنی فراش | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ فراش در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد عوارض خطرناک و باورنکردنی خود ارضایی. خود ارضایی در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و مردان آمار تلخی دارد و تلخ تر از آن عوارض بسیار بد این مشکل است که در مجله سلامت نمناک می خوانید. معنی کف | لغت‌نامه دهخدا چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. (امثال حکم دهخدا ج 2 ص 678). قلم در کف دشمن است ؛ یعنی آنچه می گوید یا می کند مبتنی بر عداوت است . پی‌وی یعنی چه؟ پی‌وی یعنی چه؟ به پیام خصوصی ارسال شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پی‌وی یا PV گفته می‌شود. PV خلاصه‌شدۀ عبارت Private است که به معنای شخصی و خصوصی می‌باشد. معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن . (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان می ریزد می بلعد. (فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ). جست‌وجوی کفلمه در … کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس کفلمه.. [ ک َ ل َ م َ / م ِ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه ) سفوف. (یادداشت مؤلف ). – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن. (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان … خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از لحاظ پزشکی هیچ مدرکی وجود ندارد که خودارضایی چه از لحاظ جسمی یا روانی مضر باشد. ادیان : دیدگاه اسلام: اهل سنت: برخی آن را در تمام اشکال و موارد حرام می‌دانند؛ برخی در مواردی آن را مجاز می‌شمارند و برخی آن را مکروه می‌د معنی فراش | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ فراش در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد عوارض خطرناک و باورنکردنی خود ارضایی. خود ارضایی در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و مردان آمار تلخی دارد و تلخ تر از آن عوارض بسیار بد این مشکل است که در مجله سلامت نمناک می خوانید. معنی کف | لغت‌نامه دهخدا چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. (امثال حکم دهخدا ج 2 ص 678). قلم در کف دشمن است ؛ یعنی آنچه می گوید یا می کند مبتنی بر عداوت است . پی‌وی یعنی چه؟ پی‌وی یعنی چه؟ به پیام خصوصی ارسال شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پی‌وی یا PV گفته می‌شود. PV خلاصه‌شدۀ عبارت Private است که به معنای شخصی و خصوصی می‌باشد. معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن . (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان می ریزد می بلعد. (فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ). جست‌وجوی کفلمه در … کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس کفلمه.. [ ک َ ل َ م َ / م ِ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه ) سفوف. (یادداشت مؤلف ). – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن. (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان … خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از لحاظ پزشکی هیچ مدرکی وجود ندارد که خودارضایی چه از لحاظ جسمی یا روانی مضر باشد. ادیان : دیدگاه اسلام: اهل سنت: برخی آن را در تمام اشکال و موارد حرام می‌دانند؛ برخی در مواردی آن را مجاز می‌شمارند و برخی آن را مکروه می‌د معنی فراش | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ فراش در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد عوارض خطرناک و باورنکردنی خود ارضایی. خود ارضایی در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و مردان آمار تلخی دارد و تلخ تر از آن عوارض بسیار بد این مشکل است که در مجله سلامت نمناک می خوانید. معنی کف | لغت‌نامه دهخدا چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. (امثال حکم دهخدا ج 2 ص 678). قلم در کف دشمن است ؛ یعنی آنچه می گوید یا می کند مبتنی بر عداوت است . پی‌وی یعنی چه؟ پی‌وی یعنی چه؟ به پیام خصوصی ارسال شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پی‌وی یا PV گفته می‌شود. PV خلاصه‌شدۀ عبارت Private است که به معنای شخصی و خصوصی می‌باشد. معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن . (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان می ریزد می بلعد. (فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده ). جست‌وجوی کفلمه در … کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس کفلمه.. [ ک َ ل َ م َ / م ِ ] (اِ) (اصطلاح عامیانه ) سفوف. (یادداشت مؤلف ). – کفلمه کردن ؛ چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و به دهان ریختن. (یادداشت مؤلف ): فلان کس روزی شش نخود تریاک کفلمه می کند، یعنی در کف دستش خرد کرده به دهان … خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از لحاظ پزشکی هیچ مدرکی وجود ندارد که خودارضایی چه از لحاظ جسمی یا روانی مضر باشد. ادیان : دیدگاه اسلام: اهل سنت: برخی آن را در تمام اشکال و موارد حرام می‌دانند؛ برخی در مواردی آن را مجاز می‌شمارند و برخی آن را مکروه می‌د معنی فراش | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ فراش در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد عوارض خطرناک و باورنکردنی خود ارضایی. خود ارضایی در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و مردان آمار تلخی دارد و تلخ تر از آن عوارض بسیار بد این مشکل است که در مجله سلامت نمناک می خوانید. معنی کف | لغت‌نامه دهخدا چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. (امثال حکم دهخدا ج 2 ص 678). قلم در کف دشمن است ؛ یعنی آنچه می گوید یا می کند مبتنی بر عداوت است . پی‌وی یعنی چه؟ پی‌وی یعنی چه؟ به پیام خصوصی ارسال شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پی‌وی یا PV گفته می‌شود. PV خلاصه‌شدۀ عبارت Private است که به معنای شخصی و خصوصی می‌باشد. (کفلمه یعنی چه)

کفلمه یعنی چه…

(کفلمه یعنی چه)

-[کفلمه یعنی چه]-
معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد معنی فراش | فرهنگ فارسی معین عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد معنی کف | لغت‌نامه دهخدا پی‌وی یعنی چه؟ معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد معنی فراش | فرهنگ فارسی معین عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد معنی کف | لغت‌نامه دهخدا پی‌وی یعنی چه؟ معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد معنی فراش | فرهنگ فارسی معین عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد معنی کف | لغت‌نامه دهخدا پی‌وی یعنی چه؟ معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد معنی فراش | فرهنگ فارسی معین عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد معنی کف | لغت‌نامه دهخدا پی‌وی یعنی چه؟ معنی کفلمه | لغت‌نامه دهخدا کفلمه – دیکشنری آنلاین آبادیس خودارضایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد معنی فراش | فرهنگ فارسی معین عوارض “خود ارضایی” و بررسی کامل خودارضایی زن و مرد معنی کف | لغت‌نامه دهخدا پی‌وی یعنی چه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *