اگر روزی نبودم

اگر روزی نبودم… آری ،اگر روزی نبودم،اگرروزی نبودم دردهایم را با زبان بی زبانی برایت بگویم اگرروزی نبودم که چشمهای خیس و بارانی ام را از تو پنهان کنم ! غم های تلنبار شده دراین قلب سنگی ام را با خنده و لبخندتلخ از تو پنهان کنم… افسوس که … اگر روزی نبودم…. اگر روزی نبودم…. بگو: تنها بود ولی کسی رو تنها نذاشت، ،دل شکسته بود اما دل کسی رو نشکست. کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد. و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست… نو

ته شده در جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت 18:50 توسط marjan | About. من ت اگر نبودم روزی اگر نبودم تنها ارزویم این است زیر لب بگوی یادش بخیر اگر روزی نبودم,روزی اگر نبودم,اگر نبودم,نبودن,متن برای نبودن,یادش بخیر,پسر بودن یعنی,پسر بودن,متن در مورد پسران,سربازی,فانوسک,چت روم امید,بیتا موزیک,ترول,اس ام اس … تکرار و تکرار و تکرار آری,اگر روزی نبودم,اگر روزی نبودم دردهایم را. با زبان بی زبانی برایت بگویم! اگر روزی نبودم که چشمهای خیس وبارانی ام را. از تو پنهان کنم! غم های تلنبار شده در این قلب سنگی ام را با خنده و روزی اگر نبودم، – ویسگون روزی اگر نبودم،یک آرزویم را برآورده کن!و زیر لب بگو :یادش بخیر …♥️ نصب ویسگون منوی کاربری اگر نبودم اگر روزی نبودم,روزی اگر نبودم,اگر نبودم,نبودن,متن برای نبودن,یادش بخیر,پسر بودن یعنی,پسر بودن,متن در مورد پسران,سربازی,فانوسک,چت روم امید,بیتا موزیک,ترول,اس ام اس جدید,اس ام اس طنز,متن غمگين جدائي, روزی اگر نبودم و بودی، نبینمت – ویسگون روزی اگر نبودم و بودی، نبینمتبه دیدنم که شاخه ای از غم می آوریبی شک که عطرِ خانه‌یِ در صبح جمعه استهر پنج شنبه ای که تو مریم می آوری!.#حمزه_کریم_تباح_فر اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن نبودم و یک "مرد معمولی" بودم، در این جهان "موفق" تر بودم. نه برای اینکه قدرتمند تر و تواناتر می شدم، ابدا … در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم. یکی از مواردی که باعث می شود ما از سخنرانی ترس داشته باشیم این است که با خودمان می گوییم، در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم؟ و همش این سوال در ذهنمان می پیچد: اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم ۲ آذر ۱۳۹۴ – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ به روز شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ – ۲ دسامبر ۲۰۱۵ اگر روزی نبودم… آری ،اگر روزی نبودم،اگرروزی نبودم دردهایم را با زبان بی زبانی برایت بگویم اگرروزی نبودم که چشمهای خیس و بارانی ام را از تو پنهان کنم ! غم های تلنبار شده دراین قلب سنگی ام را با خنده و لبخندتلخ از تو پنهان کنم… افسوس که … اگر روزی نبودم…. اگر روزی نبودم…. بگو: تنها بود ولی کسی رو تنها نذاشت، ،دل شکسته بود اما دل کسی رو نشکست. کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد. و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست… نوشته شده در جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت 18:50 توسط marjan | About. من ت اگر نبودم روزی اگر نبودم تنها ارزویم این است زیر لب بگوی یادش بخیر اگر روزی نبودم,روزی اگر نبودم,اگر نبودم,نبودن,متن برای نبودن,یادش بخیر,پسر بودن یعنی,پسر بودن,متن در مورد پسران,سربازی,فانوسک,چت روم امید,بیتا موزیک,ترول,اس ام اس … تکرار و تکرار و تکرار آری,اگر روزی نبودم,اگر روزی نبودم دردهایم را. با زبان بی زبانی برایت بگویم! اگر روزی نبودم که چشمهای خیس وبارانی ام را. از تو پنهان کنم! غم های تلنبار شده در این قلب سنگی ام را با خنده و روزی اگر نبودم، – ویسگون روزی اگر نبودم،یک آرزویم را برآورده کن!و زیر لب بگو :یادش بخیر …♥️ نصب ویسگون منوی کاربری اگر نبودم اگر روزی نبودم,روزی اگر نبودم,اگر نبودم,نبودن,متن برای نبودن,یادش بخیر,پسر بودن یعنی,پسر بودن,متن در مورد پسران,سربازی,فانوسک,چت روم امید,بیتا موزیک,ترول,اس ام اس جدید,اس ام اس طنز,متن غمگين جدائي, روزی اگر نبودم و بودی، نبینمت – ویسگون روزی اگر نبودم و بودی، نبینمتبه دیدنم که شاخه ای از غم می آوریبی شک که عطرِ خانه‌یِ در صبح جمعه استهر پنج شنبه ای که تو مریم می آوری!.#حمزه_کریم_تباح_فر اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن نبودم و یک "مرد معمولی" بودم، در این جهان "موفق" تر بودم. نه برای اینکه قدرتمند تر و تواناتر می شدم، ابدا … در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم. یکی از مواردی که باعث می شود ما از سخنرانی ترس داشته باشیم این است که با خودمان می گوییم، در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم؟ و همش این سوال در ذهنمان می پیچد: اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم ۲ آذر ۱۳۹۴ – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ به روز شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ – ۲ دسامبر ۲۰۱۵ اگر روزی نبودم… آری ،اگر روزی نبودم،اگرروزی نبودم دردهایم را با زبان بی زبانی برایت بگویم اگرروزی نبودم که چشمهای خیس و بارانی ام را از تو پنهان کنم ! غم های تلنبار شده دراین قلب سنگی ام را با خنده و لبخندتلخ از تو پنهان کنم… افسوس که … اگر روزی نبودم…. اگر روزی نبودم…. بگو: تنها بود ولی کسی رو تنها نذاشت، ،دل شکسته بود اما دل کسی رو نشکست. کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد. و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست… نوشته شده در جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت 18:50 توسط marjan | About. من ت اگر نبودم روزی اگر نبودم تنها ارزویم این است زیر لب بگوی یادش بخیر اگر روزی نبودم,روزی اگر نبودم,اگر نبودم,نبودن,متن برای نبودن,یادش بخیر,پسر بودن یعنی,پسر بودن,متن در مورد پسران,سربازی,فانوسک,چت روم امید,بیتا موزیک,ترول,اس ام اس … تکرار و تکرار و تکرار آری,اگر روزی نبودم,اگر روزی نبودم دردهایم را. با زبان بی زبانی برایت بگویم! اگر روزی نبودم که چشمهای خیس وبارانی ام را. از تو پنهان کنم! غم های تلنبار شده در این قلب سنگی ام را با خنده و روزی اگر نبودم، – ویسگون روزی اگر نبودم،یک آرزویم را برآورده کن!و زیر لب بگو :یادش بخیر …♥️ نصب ویسگون منوی کاربری اگر نبودم اگر روزی نبودم,روزی اگر نبودم,اگر نبودم,نبودن,متن برای نبودن,یادش بخیر,پسر بودن یعنی,پسر بودن,متن در مورد پسران,سربازی,فانوسک,چت روم امید,بیتا موزیک,ترول,اس ام اس جدید,اس ام اس طنز,متن غمگين جدائي, روزی اگر نبودم و بودی، نبینمت – ویسگون روزی اگر نبودم و بودی، نبینمتبه دیدنم که شاخه ای از غم می آوریبی شک که عطرِ خانه‌یِ در صبح جمعه استهر پنج شنبه ای که تو مریم می آوری!.#حمزه_کریم_تباح_فر اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن نبودم و یک "مرد معمولی" بودم، در این جهان "موفق" تر بودم. نه برای اینکه قدرتمند تر و تواناتر می شدم، ابدا … در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم. یکی از مواردی که باعث می شود ما از سخنرانی ترس داشته باشیم این است که با خودمان می گوییم، در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم؟ و همش این سوال در ذهنمان می پیچد: اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم ۲ آذر ۱۳۹۴ – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ به روز شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ – ۲ دسامبر ۲۰۱۵ شعر نو : حسن اسماعیلی – روزی اگر نبودم شاعر: حسن اسماعیلی, شعر: روزی اگر نبودم, دفتر: باران, زندگی جشن بی پایان ایست روزی اگر نبودم به پاس تمام لحظه های شاد زندگی ام به پاس تمام خاطرات شیرین جشن بگیرید پایکوبی کنید و برقصید که روز رفتن عاشقان روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن! روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن! و زیر لب بگو: یادش بخیر… #سیمین_دانشور (¯` •.¸ ♬ ♫ Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi ♬ ♫ 99. می پسندم. 17. 2. 2. 17 نفر; از اول به آخر. کامنت بنویسید… یکشنبه 3 تیر ، 17:40. ممنون سایه جان. ادامه. آخرین مطالب … اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن نبودم و یک "مرد معمولی" بودم، در این جهان "موفق" تر بودم. نه برای اینکه قدرتمند تر و تواناتر می شدم، ابدا … اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم ۲ آذر ۱۳۹۴ – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ به روز شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ – ۲ دسامبر ۲۰۱۵ اگر روزی اسرا برگشتند ومن نبودم – ️ پست روزانه اگر روزی اسرا برگشتند و من نبودم سلام مرا به آنها برسانید و بگویید خمینی به یادتان بود.(امام خمینی ره( – دانشگاه علوم پزشکی ایران – مرکز بهداشت شمال غرب تهران مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید. سفیر سلامت. ایران … اگر خوشبین نبودم، در بارسلونا نمی ماندم :: ورزش سه اگر خوشبین نبودم، در بارسلونا نمی ماندم … روزی که نیمار اولین گلش را برای بارسلونا به ثمر رساند . رونمایی از پروژه عجیب منچسترسیتی برای جذب مسی. فکری: دیاباته فردا در اردوی تیم حضور دارد. گریزمان: هنوز هم از دست ستین … در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم. یکی از مواردی که باعث می شود ما از سخنرانی ترس داشته باشیم این است که با خودمان می گوییم، در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم؟ و همش این سوال در ذهنمان می پیچد: سهیل عربی: اگر پدر نبودم، تحمل زندان آسانتر بود | تریبون زمانه قطعا اگر پدر نبودم و خانواده‌ای چشم به راهم نبود به این زندگی پایان می‌دادم. چون جز درد چیزی را به یاد نمی‌آوردم. می‌خواستم خلاصه بنویسم. اما آخر چگونه می‌توان ۲۵۰۰ روز در زندان بودن را، این همه حادثه و شکنجه را در چند … انشا در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود【 انشایی بی … انشا دوم در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود . مقدمه: از قدیم الایام بسیاری از افراد آرزوی داشتن کنترلی جادویی را داشتند ، کنترلی دارای دکمه های توقف ، شروع ، عقب و جلو که می توانستند با آنها زندگی خود را کنترل کنند ! اگر پرسپولیسی نبودم تیم را با پنجره بسته رها می‌کردم … اگر پرسپولیسی نبودم تیم را با پنجره بسته رها می‌کردم روزی که بیرانوند به پرسپولیس پیوست خیلی‌ها او را یک استقلالی دوآتیشه می‌دانستند و این حرف‌ها ته‌دل هواداران پرسپولیس را خالی می‌کرد. شعر نو : حسن اسماعیلی – روزی اگر نبودم شاعر: حسن اسماعیلی, شعر: روزی اگر نبودم, دفتر: باران, زندگی جشن بی پایان ایست روزی اگر نبودم به پاس تمام لحظه های شاد زندگی ام به پاس تمام خاطرات شیرین جشن بگیرید پایکوبی کنید و برقصید که روز رفتن عاشقان روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن! روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن! و زیر لب بگو: یادش بخیر… #سیمین_دانشور (¯` •.¸ ♬ ♫ Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi ♬ ♫ 99. می پسندم. 17. 2. 2. 17 نفر; از اول به آخر. کامنت بنویسید… یکشنبه 3 تیر ، 17:40. ممنون سایه جان. ادامه. آخرین مطالب … اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن نبودم و یک "مرد معمولی" بودم، در این جهان "موفق" تر بودم. نه برای اینکه قدرتمند تر و تواناتر می شدم، ابدا … اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم ۲ آذر ۱۳۹۴ – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ به روز شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ – ۲ دسامبر ۲۰۱۵ اگر روزی اسرا برگشتند ومن نبودم – ️ پست روزانه اگر روزی اسرا برگشتند و من نبودم سلام مرا به آنها برسانید و بگویید خمینی به یادتان بود.(امام خمینی ره( – دانشگاه علوم پزشکی ایران – مرکز بهداشت شمال غرب تهران مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید. سفیر سلامت. ایران … اگر خوشبین نبودم، در بارسلونا نمی ماندم :: ورزش سه اگر خوشبین نبودم، در بارسلونا نمی ماندم … روزی که نیمار اولین گلش را برای بارسلونا به ثمر رساند . رونمایی از پروژه عجیب منچسترسیتی برای جذب مسی. فکری: دیاباته فردا در اردوی تیم حضور دارد. گریزمان: هنوز هم از دست ستین … در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم. یکی از مواردی که باعث می شود ما از سخنرانی ترس داشته باشیم این است که با خودمان می گوییم، در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم؟ و همش این سوال در ذهنمان می پیچد: سهیل عربی: اگر پدر نبودم، تحمل زندان آسانتر بود | تریبون زمانه قطعا اگر پدر نبودم و خانواده‌ای چشم به راهم نبود به این زندگی پایان می‌دادم. چون جز درد چیزی را به یاد نمی‌آوردم. می‌خواستم خلاصه بنویسم. اما آخر چگونه می‌توان ۲۵۰۰ روز در زندان بودن را، این همه حادثه و شکنجه را در چند … انشا در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود【 انشایی بی … انشا دوم در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود . مقدمه: از قدیم الایام بسیاری از افراد آرزوی داشتن کنترلی جادویی را داشتند ، کنترلی دارای دکمه های توقف ، شروع ، عقب و جلو که می توانستند با آنها زندگی خود را کنترل کنند ! اگر پرسپولیسی نبودم تیم را با پنجره بسته رها می‌کردم … اگر پرسپولیسی نبودم تیم را با پنجره بسته رها می‌کردم روزی که بیرانوند به پرسپولیس پیوست خیلی‌ها او را یک استقلالی دوآتیشه می‌دانستند و این حرف‌ها ته‌دل هواداران پرسپولیس را خالی می‌کرد. (اگر روزی نبودم)

اگر روزی نبودم…

(اگر روزی نبودم)

-[اگر روزی نبودم]-
اگر روزی نبودم… اگر روزی نبودم…. اگر نبودم تکرار و تکرار و تکرار روزی اگر نبودم، – ویسگون اگر نبودم روزی اگر نبودم و بودی، نبینمت – ویسگون اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر روزی نبودم… اگر روزی نبودم…. اگر نبودم تکرار و تکرار و تکرار روزی اگر نبودم، – ویسگون اگر نبودم روزی اگر نبودم و بودی، نبینمت – ویسگون اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر روزی نبودم… اگر روزی نبودم…. اگر نبودم تکرار و تکرار و تکرار روزی اگر نبودم، – ویسگون اگر نبودم روزی اگر نبودم و بودی، نبینمت – ویسگون اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی شعر نو : حسن اسماعیلی – روزی اگر نبودم روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن! اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر روزی اسرا برگشتند ومن نبودم – ️ پست روزانه اگر خوشبین نبودم، در بارسلونا نمی ماندم :: ورزش سه در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم سهیل عربی: اگر پدر نبودم، تحمل زندان آسانتر بود | تریبون زمانه انشا در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود【 انشایی بی … اگر پرسپولیسی نبودم تیم را با پنجره بسته رها می‌کردم … شعر نو : حسن اسماعیلی – روزی اگر نبودم روزی اگر نبودم، یک آرزویم را برآورده کن! اگر زن نبودم، مرد هم نبودم – BBC News فارسی اگر زن بودم…اگر زن نبودم – BBC News فارسی اگر روزی اسرا برگشتند ومن نبودم – ️ پست روزانه اگر خوشبین نبودم، در بارسلونا نمی ماندم :: ورزش سه در سخنرانی اگر جواب سوالی را بلد نبودم چه کنم سهیل عربی: اگر پدر نبودم، تحمل زندان آسانتر بود | تریبون زمانه انشا در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود【 انشایی بی … اگر پرسپولیسی نبودم تیم را با پنجره بسته رها می‌کردم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *