ازتموم دخترا

دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … Dokhtara Pesara Shohreh Solati از تموم دخترا,از تموم پسرا,از تموم دخترا,از تموم پسرا,کی تو عشق پیشه حالا,نگفتی دست کی بالا,دست کی بالا؟,من من من من!,توی دنیای خدا,از همه عاش From Fast Online Server آهنگ متن و دانلود و پخش آنلاین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه سوال دارم ازتموم دخترا بخصوص عشقه خودم ؟ باور کنید بودن باهاتون اکثرش دردسره زجره اذیت شدنه اعصاب خوردیه

بودنتون هم یجور دیگه .شاید از اول اگه آدم تقدیم به تموم دخترا – ویسگون تقدیم به تموم دخترا واسه تموم دخترا حالا اینجا برداشت من چیه میدونید دخترا این دنیا پرا نامردیه . این شمایید که باید ارزش خودتونو بدونید اگه قفلی هستید که با کلید دیگه ای باز نشدید پس فقط با یه کلید باشید با کلیدی که تا به حال قفلی رو باز نکرده باشه با کلیدی ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· تنهایی یعنی ن فاز غم ن فاز جی اف فقط فقط فاز خوشحالی دیفوونه مث من چند وقت پیش مـــــــردی را دیدم که برای بوسیـــــــدن دختر کوچکش دربرابرش زانــــــــو می زند و از او اجــــــازه می خواهد شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دخترم! با تو سخن میگویم گوش كن، با تو سخن میگویم : زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر ـ شاخه پر گل این گلزاری من در اندام تو یك خرمن گل می بینم دختر عموم ورود دختـــــــــــــــــــرا ممنوعه !! دختر عموم . دختر عموم میگفت: فانتزیم اینه واسم خاستگار میومد بعد من می گفتم:شما اومدید منو بگیرین؟ اونا هم می گفتن:بله! بعد من می دویدم و داد می زدم:اگه می تونید منو بگیرید…اگه می … دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … Dokhtara Pesara Shohreh Solati از تموم دخترا,از تموم پسرا,از تموم دخترا,از تموم پسرا,کی تو عشق پیشه حالا,نگفتی دست کی بالا,دست کی بالا؟,من من من من!,توی دنیای خدا,از همه عاش From Fast Online Server آهنگ متن و دانلود و پخش آنلاین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه سوال دارم ازتموم دخترا بخصوص عشقه خودم ؟ باور کنید بودن باهاتون اکثرش دردسره زجره اذیت شدنه اعصاب خوردیه نبودنتون هم یجور دیگه .شاید از اول اگه آدم تقدیم به تموم دخترا – ویسگون تقدیم به تموم دخترا واسه تموم دخترا حالا اینجا برداشت من چیه میدونید دخترا این دنیا پرا نامردیه . این شمایید که باید ارزش خودتونو بدونید اگه قفلی هستید که با کلید دیگه ای باز نشدید پس فقط با یه کلید باشید با کلیدی که تا به حال قفلی رو باز نکرده باشه با کلیدی ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· تنهایی یعنی ن فاز غم ن فاز جی اف فقط فقط فاز خوشحالی دیفوونه مث من چند وقت پیش مـــــــردی را دیدم که برای بوسیـــــــدن دختر کوچکش دربرابرش زانــــــــو می زند و از او اجــــــازه می خواهد شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دخترم! با تو سخن میگویم گوش كن، با تو سخن میگویم : زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر ـ شاخه پر گل این گلزاری من در اندام تو یك خرمن گل می بینم دختر عموم ورود دختـــــــــــــــــــرا ممنوعه !! دختر عموم . دختر عموم میگفت: فانتزیم اینه واسم خاستگار میومد بعد من می گفتم:شما اومدید منو بگیرین؟ اونا هم می گفتن:بله! بعد من می دویدم و داد می زدم:اگه می تونید منو بگیرید…اگه می … دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … Dokhtara Pesara Shohreh Solati از تموم دخترا,از تموم پسرا,از تموم دخترا,از تموم پسرا,کی تو عشق پیشه حالا,نگفتی دست کی بالا,دست کی بالا؟,من من من من!,توی دنیای خدا,از همه عاش From Fast Online Server آهنگ متن و دانلود و پخش آنلاین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه سوال دارم ازتموم دخترا بخصوص عشقه خودم ؟ باور کنید بودن باهاتون اکثرش دردسره زجره اذیت شدنه اعصاب خوردیه نبودنتون هم یجور دیگه .شاید از اول اگه آدم تقدیم به تموم دخترا – ویسگون تقدیم به تموم دخترا واسه تموم دخترا حالا اینجا برداشت من چیه میدونید دخترا این دنیا پرا نامردیه . این شمایید که باید ارزش خودتونو بدونید اگه قفلی هستید که با کلید دیگه ای باز نشدید پس فقط با یه کلید باشید با کلیدی که تا به حال قفلی رو باز نکرده باشه با کلیدی ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· تنهایی یعنی ن فاز غم ن فاز جی اف فقط فقط فاز خوشحالی دیفوونه مث من چند وقت پیش مـــــــردی را دیدم که برای بوسیـــــــدن دختر کوچکش دربرابرش زانــــــــو می زند و از او اجــــــازه می خواهد شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دخترم! با تو سخن میگویم گوش كن، با تو سخن میگویم : زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر ـ شاخه پر گل این گلزاری من در اندام تو یك خرمن گل می بینم دختر عموم ورود دختـــــــــــــــــــرا ممنوعه !! دختر عموم . دختر عموم میگفت: فانتزیم اینه واسم خاستگار میومد بعد من می گفتم:شما اومدید منو بگیرین؟ اونا هم می گفتن:بله! بعد من می دویدم و داد می زدم:اگه می تونید منو بگیرید…اگه می … دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … Dokhtara Pesara Shohreh Solati از تموم دخترا,از تموم پسرا,از تموم دخترا,از تموم پسرا,کی تو عشق پیشه حالا,نگفتی دست کی بالا,دست کی بالا؟,من من من من!,توی دنیای خدا,از همه عاش From Fast Online Server آهنگ متن و دانلود و پخش آنلاین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه سوال دارم ازتموم دخترا بخصوص عشقه خودم ؟ باور کنید بودن باهاتون اکثرش دردسره زجره اذیت شدنه اعصاب خوردیه نبودنتون هم یجور دیگه .شاید از اول اگه آدم تقدیم به تموم دخترا – ویسگون تقدیم به تموم دخترا واسه تموم دخترا حالا اینجا برداشت من چیه میدونید دخترا این دنیا پرا نامردیه . این شمایید که باید ارزش خودتونو بدونید اگه قفلی هستید که با کلید دیگه ای باز نشدید پس فقط با یه کلید باشید با کلیدی که تا به حال قفلی رو باز نکرده باشه با کلیدی ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· تنهایی یعنی ن فاز غم ن فاز جی اف فقط فقط فاز خوشحالی دیفوونه مث من چند وقت پیش مـــــــردی را دیدم که برای بوسیـــــــدن دختر کوچکش دربرابرش زانــــــــو می زند و از او اجــــــازه می خواهد شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دخترم! با تو سخن میگویم گوش كن، با تو سخن میگویم : زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر ـ شاخه پر گل این گلزاری من در اندام تو یك خرمن گل می بینم دختر عموم ورود دختـــــــــــــــــــرا ممنوعه !! دختر عموم . دختر عموم میگفت: فانتزیم اینه واسم خاستگار میومد بعد من می گفتم:شما اومدید منو بگیرین؟ اونا هم می گفتن:بله! بعد من می دویدم و داد می زدم:اگه می تونید منو بگیرید…اگه می … دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … Dokhtara Pesara Shohreh Solati از تموم دخترا,از تموم پسرا,از تموم دخترا,از تموم پسرا,کی تو عشق پیشه حالا,نگفتی دست کی بالا,دست کی بالا؟,من من من من!,توی دنیای خدا,از همه عاش From Fast Online Server آهنگ متن و دانلود و پخش آنلاین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه سوال دارم ازتموم دخترا بخصوص عشقه خودم ؟ باور کنید بودن باهاتون اکثرش دردسره زجره اذیت شدنه اعصاب خوردیه نبودنتون هم یجور دیگه .شاید از اول اگه آدم تقدیم به تموم دخترا – ویسگون تقدیم به تموم دخترا واسه تموم دخترا حالا اینجا برداشت من چیه میدونید دخترا این دنیا پرا نامردیه . این شمایید که باید ارزش خودتونو بدونید اگه قفلی هستید که با کلید دیگه ای باز نشدید پس فقط با یه کلید باشید با کلیدی که تا به حال قفلی رو باز نکرده باشه با کلیدی ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· تنهایی یعنی ن فاز غم ن فاز جی اف فقط فقط فاز خوشحالی دیفوونه مث من چند وقت پیش مـــــــردی را دیدم که برای بوسیـــــــدن دختر کوچکش دربرابرش زانــــــــو می زند و از او اجــــــازه می خواهد شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دخترم! با تو سخن میگویم گوش كن، با تو سخن میگویم : زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر ـ شاخه پر گل این گلزاری من در اندام تو یك خرمن گل می بینم دختر عموم ورود دختـــــــــــــــــــرا ممنوعه !! دختر عموم . دختر عموم میگفت: فانتزیم اینه واسم خاستگار میومد بعد من می گفتم:شما اومدید منو بگیرین؟ اونا هم می گفتن:بله! بعد من می دویدم و داد می زدم:اگه می تونید منو بگیرید…اگه می … (ازتموم دخترا)

ازتموم دخترا…

(ازتموم دخترا)

-[ازتموم دخترا]-
دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقدیم به تموم دخترا – ویسگون واسه تموم دخترا ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دختر عموم دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقدیم به تموم دخترا – ویسگون واسه تموم دخترا ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دختر عموم دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقدیم به تموم دخترا – ویسگون واسه تموم دخترا ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دختر عموم دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقدیم به تموم دخترا – ویسگون واسه تموم دخترا ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دختر عموم دانلود آهنگ دخترا پسرا شهره صولتی – از تموم دخترا,از تموم … ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقدیم به تموم دخترا – ویسگون واسه تموم دخترا ·٠• ♥به عشق تموم دخترا♥ •٠· شعری بسیار زیبا درمورد دختران<دخترها حتما بخونن>ارزششو داره دختر عموم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *