ارجحیت یا ارجعیت

معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد شما می توانید معنی این واژه را ویرایش و یا حذف نمایید. ویرایش . خطای سرور. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد. واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ … ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس ارجحیت با حرف ح – یعنی برتری داشتن – ارجعیت با حرف ع یعنی مرجع قرار گرفتن . مجید. ارجحیت یعنی چیزی که از چیز دیگر بهترباشد ارجعیت

نمیشه ازش معنیه رجوع گرفت. معنی یا پیشنهاد شما. واژه. نام شما. معنی یا پیشنهاد شما. نام نویسی … معنی ارجعیت | پارسی ویکی معنی واژه ارجعیت در پارسی ویکی . پارسی ویکی. ورود; ایجاد حساب کاربری; صفحه نخست; درباره پارسی ویکی; پیشنهادها و انتقادها; حامیان پارسی ویکی; آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه; ارسال به دوستان; پیوندها; واژه ی مورد نظر خو� ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com ارجحیت یا ارجعیت. خانه دوست کجاست . دارم میرم پیشش جاده چه همواره و باقی قضايا‎(:‎ الان اینارو برای خودم مینویسم تا يادم بمونه بخاطر خودم و احترامی که برای چندین سال رابطه پر فراز و نشیب قائل بودم دارم این کارو میکنم ياد� آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها باید بگوییم مسئله‌ای بر مسئله دیگر «ارجحیت» دارد. «ارجعیت» غلط است. ارجعیت برابر با مرجع قرار گرفتن یا استفاده به عنوان مرجع است‌. و ارجحیت به معنی برتری است. هم‌حال چه بهتر که برابر پارسی را استفاده کنید. برابر پارسی … ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe ۳ « ارجحیت » دادن به چیزی در اصل به این معناست که آن را بر چیزهای دیگر مقدم بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. […] بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد. املای صحیح کلمات … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی 18/06/2017 · ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; ماسک یا ماکس; علاف یا الاف; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ … ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ آیا در صورت پیروزی بایدن، رئیس جمهوری ایران برای او پیام تبریک خواهد فرستاد تا راه به روی احیای توافق هسته‌ای باز شود یا این که تهران در صورت انتخاب مجدد ترامپ، تندتر رفتار خواهد کرد؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد شما می توانید معنی این واژه را ویرایش و یا حذف نمایید. ویرایش . خطای سرور. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد. واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ … ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس ارجحیت با حرف ح – یعنی برتری داشتن – ارجعیت با حرف ع یعنی مرجع قرار گرفتن . مجید. ارجحیت یعنی چیزی که از چیز دیگر بهترباشد ارجعیت نمیشه ازش معنیه رجوع گرفت. معنی یا پیشنهاد شما. واژه. نام شما. معنی یا پیشنهاد شما. نام نویسی … معنی ارجعیت | پارسی ویکی معنی واژه ارجعیت در پارسی ویکی . پارسی ویکی. ورود; ایجاد حساب کاربری; صفحه نخست; درباره پارسی ویکی; پیشنهادها و انتقادها; حامیان پارسی ویکی; آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه; ارسال به دوستان; پیوندها; واژه ی مورد نظر خو� ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com ارجحیت یا ارجعیت. خانه دوست کجاست . دارم میرم پیشش جاده چه همواره و باقی قضايا‎(:‎ الان اینارو برای خودم مینویسم تا يادم بمونه بخاطر خودم و احترامی که برای چندین سال رابطه پر فراز و نشیب قائل بودم دارم این کارو میکنم ياد� آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها باید بگوییم مسئله‌ای بر مسئله دیگر «ارجحیت» دارد. «ارجعیت» غلط است. ارجعیت برابر با مرجع قرار گرفتن یا استفاده به عنوان مرجع است‌. و ارجحیت به معنی برتری است. هم‌حال چه بهتر که برابر پارسی را استفاده کنید. برابر پارسی … ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe ۳ « ارجحیت » دادن به چیزی در اصل به این معناست که آن را بر چیزهای دیگر مقدم بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. […] بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد. املای صحیح کلمات … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی 18/06/2017 · ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; ماسک یا ماکس; علاف یا الاف; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ … ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ آیا در صورت پیروزی بایدن، رئیس جمهوری ایران برای او پیام تبریک خواهد فرستاد تا راه به روی احیای توافق هسته‌ای باز شود یا این که تهران در صورت انتخاب مجدد ترامپ، تندتر رفتار خواهد کرد؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد شما می توانید معنی این واژه را ویرایش و یا حذف نمایید. ویرایش . خطای سرور. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد. واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ … ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس ارجحیت با حرف ح – یعنی برتری داشتن – ارجعیت با حرف ع یعنی مرجع قرار گرفتن . مجید. ارجحیت یعنی چیزی که از چیز دیگر بهترباشد ارجعیت نمیشه ازش معنیه رجوع گرفت. معنی یا پیشنهاد شما. واژه. نام شما. معنی یا پیشنهاد شما. نام نویسی … معنی ارجعیت | پارسی ویکی معنی واژه ارجعیت در پارسی ویکی . پارسی ویکی. ورود; ایجاد حساب کاربری; صفحه نخست; درباره پارسی ویکی; پیشنهادها و انتقادها; حامیان پارسی ویکی; آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه; ارسال به دوستان; پیوندها; واژه ی مورد نظر خو� ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com ارجحیت یا ارجعیت. خانه دوست کجاست . دارم میرم پیشش جاده چه همواره و باقی قضايا‎(:‎ الان اینارو برای خودم مینویسم تا يادم بمونه بخاطر خودم و احترامی که برای چندین سال رابطه پر فراز و نشیب قائل بودم دارم این کارو میکنم ياد� آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها باید بگوییم مسئله‌ای بر مسئله دیگر «ارجحیت» دارد. «ارجعیت» غلط است. ارجعیت برابر با مرجع قرار گرفتن یا استفاده به عنوان مرجع است‌. و ارجحیت به معنی برتری است. هم‌حال چه بهتر که برابر پارسی را استفاده کنید. برابر پارسی … ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe ۳ « ارجحیت » دادن به چیزی در اصل به این معناست که آن را بر چیزهای دیگر مقدم بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. […] بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد. املای صحیح کلمات … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی 18/06/2017 · ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; ماسک یا ماکس; علاف یا الاف; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ … ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ آیا در صورت پیروزی بایدن، رئیس جمهوری ایران برای او پیام تبریک خواهد فرستاد تا راه به روی احیای توافق هسته‌ای باز شود یا این که تهران در صورت انتخاب مجدد ترامپ، تندتر رفتار خواهد کرد؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد شما می توانید معنی این واژه را ویرایش و یا حذف نمایید. ویرایش . خطای سرور. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد. واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ … ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس ارجحیت با حرف ح – یعنی برتری داشتن – ارجعیت با حرف ع یعنی مرجع قرار گرفتن . مجید. ارجحیت یعنی چیزی که از چیز دیگر بهترباشد ارجعیت نمیشه ازش معنیه رجوع گرفت. معنی یا پیشنهاد شما. واژه. نام شما. معنی یا پیشنهاد شما. نام نویسی … معنی ارجعیت | پارسی ویکی معنی واژه ارجعیت در پارسی ویکی . پارسی ویکی. ورود; ایجاد حساب کاربری; صفحه نخست; درباره پارسی ویکی; پیشنهادها و انتقادها; حامیان پارسی ویکی; آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه; ارسال به دوستان; پیوندها; واژه ی مورد نظر خو� ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com ارجحیت یا ارجعیت. خانه دوست کجاست . دارم میرم پیشش جاده چه همواره و باقی قضايا‎(:‎ الان اینارو برای خودم مینویسم تا يادم بمونه بخاطر خودم و احترامی که برای چندین سال رابطه پر فراز و نشیب قائل بودم دارم این کارو میکنم ياد� آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها باید بگوییم مسئله‌ای بر مسئله دیگر «ارجحیت» دارد. «ارجعیت» غلط است. ارجعیت برابر با مرجع قرار گرفتن یا استفاده به عنوان مرجع است‌. و ارجحیت به معنی برتری است. هم‌حال چه بهتر که برابر پارسی را استفاده کنید. برابر پارسی … ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe ۳ « ارجحیت » دادن به چیزی در اصل به این معناست که آن را بر چیزهای دیگر مقدم بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. […] بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد. املای صحیح کلمات … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی 18/06/2017 · ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; ماسک یا ماکس; علاف یا الاف; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ … ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ آیا در صورت پیروزی بایدن، رئیس جمهوری ایران برای او پیام تبریک خواهد فرستاد تا راه به روی احیای توافق هسته‌ای باز شود یا این که تهران در صورت انتخاب مجدد ترامپ، تندتر رفتار خواهد کرد؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد شما می توانید معنی این واژه را ویرایش و یا حذف نمایید. ویرایش . خطای سرور. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد. واژه پیدا نشد! از درستی املای واژهٔ نوشته‌شده مطمئن شوید. شکل سادهٔ … ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس ارجحیت با حرف ح – یعنی برتری داشتن – ارجعیت با حرف ع یعنی مرجع قرار گرفتن . مجید. ارجحیت یعنی چیزی که از چیز دیگر بهترباشد ارجعیت نمیشه ازش معنیه رجوع گرفت. معنی یا پیشنهاد شما. واژه. نام شما. معنی یا پیشنهاد شما. نام نویسی … معنی ارجعیت | پارسی ویکی معنی واژه ارجعیت در پارسی ویکی . پارسی ویکی. ورود; ایجاد حساب کاربری; صفحه نخست; درباره پارسی ویکی; پیشنهادها و انتقادها; حامیان پارسی ویکی; آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه; ارسال به دوستان; پیوندها; واژه ی مورد نظر خو� ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com ارجحیت یا ارجعیت. خانه دوست کجاست . دارم میرم پیشش جاده چه همواره و باقی قضايا‎(:‎ الان اینارو برای خودم مینویسم تا يادم بمونه بخاطر خودم و احترامی که برای چندین سال رابطه پر فراز و نشیب قائل بودم دارم این کارو میکنم ياد� آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها باید بگوییم مسئله‌ای بر مسئله دیگر «ارجحیت» دارد. «ارجعیت» غلط است. ارجعیت برابر با مرجع قرار گرفتن یا استفاده به عنوان مرجع است‌. و ارجحیت به معنی برتری است. هم‌حال چه بهتر که برابر پارسی را استفاده کنید. برابر پارسی … ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe ۳ « ارجحیت » دادن به چیزی در اصل به این معناست که آن را بر چیزهای دیگر مقدم بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. […] بدانیم یا باید پیش از هر چیز به آن توجه کنیم. املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد. املای صحیح کلمات … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی 18/06/2017 · ارجحیت یا ارجعیت; هوله یا حوله ; قر زدن یا غر زدن; هول دادن یا هل دادن; فراغ یا فراق; منسوب یا منصوب; مزنه یا مظنه; غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت; ماسک یا ماکس; علاف یا الاف; پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ … ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ آیا در صورت پیروزی بایدن، رئیس جمهوری ایران برای او پیام تبریک خواهد فرستاد تا راه به روی احیای توافق هسته‌ای باز شود یا این که تهران در صورت انتخاب مجدد ترامپ، تندتر رفتار خواهد کرد؟ (ارجحیت یا ارجعیت)

ارجحیت یا ارجعیت…

(ارجحیت یا ارجعیت)

-[ارجحیت یا ارجعیت]-
معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی ارجعیت | پارسی ویکی ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی ارجعیت | پارسی ویکی ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی ارجعیت | پارسی ویکی ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی ارجعیت | پارسی ویکی ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟ معنی ارجحیت | واژه‌نامه آزاد ارجعیت – دیکشنری آنلاین آبادیس معنی ارجعیت | پارسی ویکی ارجحیت یا ارجعیت – sadafblog.com آدمی مخفی است در زیر زبان/ اشتباه رایج زبان فارسی | آن‌ها ارجحیت دادن در انگلیسی – فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول … املای صحیح یک سری کلمات – سایت شخصی حمید طهماسبی ایران در دو راهی بایدن یا ترامپ؛ کدام یک ارجحیت دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *